Elektrická požiarna signalizácia slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tým, že včas signalizuje akusticky a opticky vznik a miesto požiaru v objekte, príp. spúšťa do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru napr. samohasiace zariadenia.