Televízne sledovacie systémy (skratka CCTV) slúžia pre obrazovú verifikáciu situácie v stráženom priestore, pre kontrolu a riadenie
nasledujúcich procesov, ako aj archiváciu záznamov.Kontrola sa uskutočňuje pomocou farebných alebo čiernobielych, statických,
polguľových alebo otočných kamier. Záznam signálu je prenášaný na zaznamové zariadenie.