Na plne automatické povoľovanie prístupu do určených zón v objektoch možno využiť vlastnosti prístupového systému, ktorý na základe priradeného oprávnenia prepustí resp. neprepustí osobu cez priechod. K identifikácii vstupu oprávnenej osoby sa predovšetkým používa karta, prívesok pre bezkontaktnú čítačku alebo odtlačky prstov pre biometrické čítačky. V prípade, že prístupový systém doplníte o možnosť monitorovania dochádzky, systém Vám plne automaticky spracuje výsledky o pobyte
Vašich zamestnancov na pracovisku.
Pre vyššiu efektivitu výkonu strážnej služby možno riešenie doplniť o systém kontroly obchôdzok.